JÚLIUS 2024

Paszianszjatek.com - Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételeknek való megfelelés

Feltételeinknek való megfelelés

Írta: Solitairea.com | Utoljára frissítve: 19 Június 2023 | Tényellenőrzés által: Elizabeth Miller

Utolsó frissítés 2023. május 7.

A jelen Általános Szerződési Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek Ön, mint magánszemély vagy egy szervezet ("Ön") és a Solitairea LTD ("Társaság", "mi", "minket", vagy "a miénk") között, a Solitairea weboldal, valamint a hozzá kapcsolódó, kapcsolódó vagy kapcsolódó egyéb médiaformák, csatornák, mobil weboldalak vagy mobilalkalmazások (együttesen a "Webhely") Ön általi eléréséről és használatáról. A Honlaphoz való hozzáféréssel Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AZONNAL FEL KELL HAGYNIA AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL.

A Webhelyen időről időre közzétett további feltételek, kikötések vagy dokumentumok hivatkozással kifejezetten beépülnek a jelen Szolgáltatási feltételekbe. Saját belátásunk szerint fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból módosítsuk vagy frissítsük a jelen Szolgáltatási feltételeket. A változásokról a jelen Szolgáltatási feltételek "Utolsó frissítés" dátumának frissítésével értesítjük Önt. Ön lemond arról a jogáról, hogy minden egyes változásról külön értesítést kapjon. Ön felelős a jelen Szolgáltatási feltételek rendszeres felülvizsgálatáért és a frissítésekről való tájékozódásért. A Webhely folyamatos használata a módosított Szolgáltatási feltételek megjelenése után a változások elfogadásának minősül.

A Webhelyen található információk nem alkalmasak olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra olyan joghatóságban vagy országban, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvényt sért, vagy ahol az adott joghatóságban vagy országban regisztrációra van szükség. Következésképpen azok, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját elhatározásukból teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben azok érvényesek.

A tulajdonosi vagyon védelme

Eltérő rendelkezés hiányában a Webhely a mi tulajdonunk. A Webhelyen található valamennyi forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a "Tartalom"), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a "Márkák") a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, vagy a mi licencünkben vannak. A szerzői jog és a védjegyekre vonatkozó törvények, valamint az Egyesült Államok, külföldi joghatóságok és nemzetközi egyezmények egyéb szellemi tulajdonjogai és a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényei védik őket.

A Tartalom és a Márkák kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára "AZONNAL" kerülnek a Webhelyen rendelkezésre bocsátásra. A jelen Szolgáltatási Feltételek kifejezett rendelkezései kivételével a Webhely, a Tartalom vagy a Márkák semmilyen része nem másolható, reprodukálható, összesíthető, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, közzétehető, nyilvánosan megjeleníthető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, eladható, engedélyezhető vagy más módon hasznosítható bármilyen kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Amíg Ön jogosult a Webhely használatára, Ön korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Honlap, a Tartalom és a Márkák tekintetében.

Üzemeltetés és karbantartás

Fenntartjuk a jogot, de nem kötelességünk, hogy (1) figyelemmel kísérjük a Honlapot a jelen Szolgáltatási feltételek megsértése miatt; (2) megfelelő jogi lépéseket tegyünk bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadjuk, korlátozzuk a hozzáférést, korlátozzuk a rendelkezésre állást vagy letiltjuk (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulásait vagy azok bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül eltávolítani a Honlapról vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára, és (5) más módon kezelni a Honlapot oly módon, hogy az védje jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Honlap megfelelő működését.

Felhasználói nyilatkozatok

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) Ön cselekvőképes, és beleegyezik, hogy betartja a jelen Általános Szerződési Feltételeket; (2) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakóhelye van; (3) Ön nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, például bot, script vagy más módon; (4) Ön nem használja a Webhelyet illegális vagy nem engedélyezett célokra; és (5) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet. Tegyük fel, hogy Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg. Ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük fiókját, és megtagadjuk a Webhely (vagy annak bármely részének) jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

Tiltott tevékenységek

Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve az általunk kifejezetten támogatott vagy jóváhagyott tevékenységeket.

Az Ön beadványai és hozzájárulása

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Honlappal kapcsolatban feltett kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk ("Beküldött anyagok") nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. A kizárólagos jogok, beleértve minden szellemi tulajdonjogot, a mi tulajdonunkban maradnak. Jogunkban áll korlátlanul felhasználni és terjeszteni ezeket a Beküldött anyagokat bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb céllal, anélkül, hogy Önt elismerésben részesítenénk vagy kártérítést fizetnénk. Ön ebben a pillanatban lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

A Paszianszjatek.com módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Honlap egészét vagy egy részét előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Honlap bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Ugyanakkor nem vagyunk kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Honlaphoz kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet anélkül, hogy erről Önt értesítenénk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a Webhely leállása vagy megszüntetése során. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy köteleznek bennünket a Webhely karbantartására és támogatására, illetve az azzal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

Megszüntetés

Ezek a szolgáltatási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön használja az oldalt. A jelen szolgáltatási feltételek bármely más rendelkezésének korlátozása nélkül fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, értesítés és felelősségvállalás nélkül megtagadjuk a hozzáférést és az oldal használatát (beleértve bizonyos IP-címek blokkolását) bármely személytől, bármilyen okból vagy ok nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen szolgáltatási feltételekben foglalt bármely kijelentés, garancia vagy kötelezettségvállalás vagy bármely alkalmazandó törvény vagy szabályozás megsértése miatt. Saját belátásunk szerint bármikor, figyelmeztetés nélkül megszüntethetjük az Ön használatát vagy részvételét a webhelyen, vagy törölhetjük az Ön által közzétett tartalmakat vagy információkat.

Tegyük fel, hogy bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját. Ebben az esetben tilos regisztrálnia és új fiókot létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön esetleg a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve többek között a polgári jogi, büntetőjogi és tiltó intézkedések megtételét.

Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és a Honlap Ön általi használatára Anglia és Wales törvényei az irányadók, és a jelen Feltételekből és a Honlap Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Teljes megállapodás

A Szolgáltatási feltételek, az Adatvédelmi irányelvek és az általunk a Webhelyen közzétett bármely más jogi közlemény az Ön és köztünk létrejött, a Webhelyre vonatkozó teljes megállapodást képezi. Tegyük fel, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek ítéli. Ebben az esetben az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a jelen Szolgáltatási feltételek többi rendelkezésének érvényességét, amelyek továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak. A jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételéről való lemondás nem minősül az adott feltételről vagy bármely más feltételről való további vagy folyamatos lemondásnak. A jelen Szolgáltatási feltételek szerinti bármely jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

Kapcsolatfelvétel Paszianszjatek.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

E-mail címünk: [email protected]

VISSZA A TARTALOMJEGYZÉKHEZ